Leif Magnusson

Efter min utbildning vid KTH (teknisk fysik 1967) har jag arbetat som konsult under större delen av min yrkesverksamhet. Från 1989 har jag verkat i EnerGia Konsulterande Ingenjörer AB.

Mina uppdrag har rört många teknikområden och har givit mig tillfälle att möta många olika frågeställningar, från forskning till praktisk teknik. Framtidsfrågor, miljö och hållbar utveckling, ekonomi och forskningsfrågor har haft en stor plats i de uppdrag jag genomfört de senaste åren.

Några projekt har inneburit planering och samordning av forskningsprogram, andra utvärderingar av genomförda program. Framtidsfrågor och utveckling av teknik hade stor plats i projekten Teknisk Framsyn och Energiframsyn där jag i samarbete med paneler tog fram texter till projektens slutrapporter.

Uppdragsgivare inom projekten har bland annat varit forskningsfinansierande myndigheter som Energimyndigheten, VINNOVA och Mistra, organisationer som LRF, Elforsk och IVA, samt företag.

Startsida