Kunder

Ett urval av våra kunder är:

Företag
SSAB, Outokumpu Stainless, Ovako, Vattenfall, Stockholm Vatten, Kommunala VA-verk, värmeverk m fl.

Myndigheter och organisationer 
Jernkontoret, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Gjuteriföreningen, Elforsk, Värmeforsk, LRF, Stiftelsen lantbruksforskning, Miljöteknikdelegationen, Ingenjörsvetenskapsakademien.

Startsida