Logo           

EnerGia är ett personalägt, oberoende konsultföretag som startades 1989.  Vi som jobbar i EnerGia är Jan Fors och Leif Magnusson.   

Vi har lång erfarenhet av vitt skilda uppdrag inom energi, teknik och miljö. Våra kunder uppskattar våra breda energi- och teknikkunskaper, vårt stora kontaktnät och vår förmåga att kritiskt granska, mäta, analysera och effektivisera energianvändningen inom industrier samt att utvärdera teknik- och energiprojekt och även forskningsprogram.

En kostnadseffektiv och miljövänlig användning av resurser  är av avgörande betydelse för ekonomisk konkurrenskraft och ökad uthållighet. De flesta av våra projekt handlar just om dessa frågor.

Våra kunder är industrier, myndigheter, organisationer, VA-verk m m.

Varmt välkommen att kontakta Jan för mer info om energifrågor inom industri etc och Leif för mer info om utredningar av olika slag så berättar vi gärna mer. (Ring för att få korrekta mejladresser)

Postadress: EnerGia Konsulterande Ingenjörer AB, Kylesväg 3, 192 76 Sollentuna.

Foto personal

Jan Fors                             Leif Magnusson
Tel: 070-580 21 81           Tel: 070-6 876 234